Med hjälp utav fantastiska bilder och videoklipp berättar inte bara Gina om sina äventyr utan det är

så mycket mer än det. Gina önskar att motivera och inspirera, få alla att sätta pris på det vi har och

våga följa drömmar. Att våga utmana det som håller oss tillbaka och förstå sig på vad egentligen ordet

LYCKA betyder. Varför är det så viktigt att utmana sina RÄDSLOR och gå ut ur sin komfortzone?

Varför blir vi FRUSTRERADE och hur det påverkar oss i olika siuationer. Gina använder fakta invävt med

hennes egna erfarenheter och tankar för att inspirera och få sin publik att gå hem med nya och

positiva tankar där allt är möjligt.

2020 Gina Johansen All rights reserved