top of page

Magerøya's pearl, Tunes.

Många tar turen till Knivskjelodden som är Europas nordligaste punkt, men varför inte ta turen till Europas nordligaste strand, Tunes. Kanske det till och med är världens nordligaste strand?!

Sanden är näst intill kritvit, landskapet är grönt och frodigt, utsikten är spektakulär. Du kan se Knivskjelodden gå ner i havet och på andra sidan dalen har du en utsikt över de berömda Gjesværstappan som är en ö grupp och ett av Norges största fågelklippor.

Hur tar man sig till Tunes:Distans: 18 km retur

Det är en parkering på vänster sida innan du anländer Nordkapp platån, samma parkering som är till Knivskjelodden. Härifrån startar du på samma markerade led som går till Knivskjelodden, men efter ca 2,7 km delas leden och det är ganska dåligt markerat där den delar sig så följ med lite på kartan. Härifrån är det inte längre markerat med röda T utan bara stora "sten vardar". När du börjar den bratta nedstigningen mot Tunes är det inte längre markeringar men du ser stranden och dalen ovanifrån. Du måste också fylla på med vatten innan du går ned den sista backen, det rinner en bäck där. Terrängen är lätt att vandra och väldigt platt fram till nedstigningen som är ca 250 höjdmeter.Var uppmärksam på att vädret skiftar snabbt och dimman lägger sig tätt över hela området vilket gör navigering svårt, så karta, kompass och kanske GPS eller den smarta "Norges kart" som är en app man kan ladda ner på telefon och har då gps signal även utan telefontäckning. Men kom ihåg att batteriet på telefon kan ta slut. Du har heller ingen telefontäckning nere vid Tunes.


Historia:

Tunes ett gammal fiskevær med historia långt tillbaka i tiden. Du kan se rester av bland annat stenbyggnader och kyrkegård där.
Utsikt øver Gjesværstappan


// Gina JohansenEnglish translation:


Many people take the trip to Knivskjelodden, which is the northernmost point of Europe, but why not take the trip to the northernmost beach of Europe, Tunes. Maybe it's even the northernmost beach in the world?! The sand is almost white, the landscape is green and lush, the views are spectacular. You can see Knivskjelodden heading down into the sea and on the other side of the valley you have a view of the famous Gjesværstappan which is an island group and one of Norway's largest bird cliffs.


How to get to Tunes:

Distance: 18 km return

There is parking on the left hand side before you reach the North Cape plateau, the same parking spot as Knivskjelodden. From here you start on the same marked trail that goes to Knivskjelodden, but after about 2.7 km the trail is going two different directions and it is poorly marked where it divides so keep an eye on the map. From here it is no longer marked with red T but only large "stone guards". When you begin the steep descent towards Tunes there are no longer any markings but you see the beach and the valley from above. You also need to fill up with water before going down the last hill, there is a stream running there. The terrain is easy to hike and very flat up to the descent which is about 250 meters high.


Be aware that the weather is changing fast and the fog is spreading like a white wall over the entire area which makes navigation difficult, so map, compass and maybe GPS or the very smart "Norges kart" which is an app you can download on the phone and then have gps signal also without telephone coverage. But remember that the battery on the phone can run out. You also have no phone coverage down at Tunes.


History:

Tunes an old fishing village with history way back in time. You can see remains of stone buildings, cemetery there and other things that remains from back in the old time.


// Gina Johansen2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page