top of page

Life is full of obstacles.


Hi guys,

I haven't update this blog since May even though I have so much I would like to share with you guys. I guess long days at work this summer and spending all my free time exploring new places around here has left me with no time.

I have reflect a lot of life recently. After spent 2 months on skis in my own company left me in a lot of thoughts about life.

I'm the kind of person who dream big and believe in making every dream true. Life is here to live and do what makes us happy. The only thing that stops you to make your dream true is yourself. The road to your dream may not be easy but it will be all worth it in the end. Remember that life is full of obstacles and they are there to overcome. It's just all about believing in yourself and not giving up.

I left Australia in January with a plan, A plan very different from the life I'm living now. When I arrived in Alta in end of January I totally fell in love with the nature there. Nina and Stefan welcomed me into their home with open arms. I went skiing for the second time in my life, I tried dogsledding, experienced northern lights and we were drinking wine and beer in a remote mountain hut. It was my first experience of Finnmark, 2 weeks later I was out there on my own crossing this incredible place by skis. Every day was a challenge. But I have never felt so free before.

Photo: Nina Bellika

End of April I ended my ski trip and that feeling of freedom was over,

I got myself a job at North cape to work in a Souvenir store over the summer. The days was a bit longer than I expected and the time to training and working on my website wasn't there. But I spent most of my free time in the outdoor exploring new places. I was feeling tired and burned out and not so happy over the situation of working long days not having any time to put into the things I wanted to do.

I left Australia to move closer to mountains and nature, to be able to work more on my own projects and to run more. It's a challenge to get everything to work out.

In Australia I was fortune who had an active and well paid job and only worked 5 hours a day,

I could take free when ever I wanted and needed, If I was away for a weekend or 3 months it was never a problem.

But the danger of riding racehorse was also a risk and left me injured many times.

In July I left the job at North Cape and decided to take 2,5 weeks free to relax and spend the time in the outdoor and with no plans, no to do list and just Hakuna Matta for a while.

Now I don't have a fulltime job but are working extra at few different places around here when ever they need somebody. I hope that will add up to about 80% of work a week. That will give me time to work on my own projects and to train.

I want to share my next project with you guys in another blog post this week or maybe tonight even .

// Gina Johansen xx

 

Swedish translation

Hej,

Jag har inte uppdaterat den här bloggen sedan Maj även om jag har massvis som jag skulle vilja dela med mig utav med er.

Jag antar att långa dagar på jobbet i sommar och den lilla lediga tiden jag har haft har spenderas i naturen. Jag har reflekterat mycket över livet senaste tiden. Efter att ha tillbringat 2 månader på skidor i mitt eget sällskap har lämnat mig i många tankar.

Jag är den typen utav person som drömmer stort och lever för att uppleva varje dröm.

Livet är här för att levas och göra det som gör oss lyckliga.

Det enda som hindrar dig att följa din dröm är endast dig själv. Vägen till din dröm kanske inte är spikrak men det kommer att vara allt annat än värt i slutändan.

Kom ihåg att livet är fullt utav hinder och de är där för att övervinnas. Det handlar bara om att tro på dig själv och inte ge upp.

Jag lämnade Australien i Januari med en plan, en plan som är väldigt annorlunda ifrån livet jag lever nu. När jag anlände till Alta i slutet av januari blev jag helt förälskad i naturen där. Nina och Stefan välkomnade mig till sitt hem med öppna armar. Jag åkte skidor för andra gången i mitt liv, jag körde hundspann, upplevde norrsken och vi drack vin och öl i en avlägsen stuga på fjället.

Det var min första erfarenhet utav Finnmark, 2 veckor senare var jag där ute helt ensam och korsade denna otroliga plats på skidor. Varje dag var en utmaning. Men jag har aldrig känt så mycket frihet innan.

Bild Nina Bellika

Slutet av april avslutade jag min skidresa och den känslan av frihet var över. Jag fick mig ett jobb på Nordkap i en souvenir butik över sommaren. Dagarna där var lite längre än förväntat och tiden att träna och jobba på min hemsida och egna projekt var inte där.

Men jag spenderade så mycket tid jag kunde på fjället och utforskade nya platser. Jag kände mig trött och utbränd och inte så glad över situationen att arbeta långa dagar utan att ha någon tid att lägga på saker jag ville göra. Jag lämnade Australien för att flytta närmare berg och natur, för att kunna lägga mer tid på mina egna projekt och att springa mer.

Det är en utmaning att få allt att stämma. I Australien var jag lyckligt lottad som hade ett aktivt och välbetalt jobb och arbetade bara 5 timmar om dagen, Jag kunde ta ledigt när jag ville och behövde. Om jag var borta över en helg eller 3 månader var det aldrig några problem. Men det var heller inte ett riskfritt jobb att rida galopp hästar och det var mycket skador.

I juli lämnade jag jobbet på Nordkap och bestämde mig för att ta 2,5 veckor ledigt för att koppla av och bara vara ute i naturen. Jag hade aldrig någon riktigt paus efter min vinter tur och kroppen behövde det. Nu har jag inte ett heltidsjobb men jobbar extra som vikarie på några olika ställen runt om här när de behöver någon. Jag hoppas det kommer att adda upp till cirka 80% av arbete i veckan.

Det ger mig tid att lägga på egna projekt och att träna. Jag vill dela mitt nästa projekt med er i ett annat blogginlägg denna vecka.

// Gina Johansen xx


116 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page