top of page

My kitchen broke down and I met saami people!


Hello

This blog was sent from Gina this Saturday so sorry for the delay but I´ve been busy with work and a water-leak in my cellar! Sorry for this but here comes the blogpost from Gina written from last week, translated by me. /Ylva

“Hello

Now I am 5 km from the Finnish border, I´ve walked from Kautekeino mostly in deep snow with the sledge. And when I say deep snow I mean it was like walking but with skis on because I sank down in the snow so deep. It was SO HEAVY but I kept my mind positive and forward-thinking even though it went slow. When I reached the point where I was when I wrote this (5 km from the Finnish border) my kitchen broke down. The leather that was on the pump was the problem so I couldn´t get any pressure when I tried to pump. Without my portable kitchen I can neither get water or hot food so obviously it’s really important for me to make it work. I knew what the problem was so I stayed up until midnight that night and tried to fix it. Unfortunately I had no luck in this unpleasant project…. It was -18 degrees inside my tent and I hadn´t managed to cook food or make warm water to drink. I was at this time very cold on my feet and started to feel cold all around so after a long evening trying to fix the problem (and unfortunately without any luck!) I decided to go to sleep and come up with some solution in the morning. I can tell you that it took loooong time that night to get warm inside my sleeping bag! Luckily the next morning it was a lot warmer inside both my sleeping bag and inside the tent. The wind that came in during the night had faded away and made the temperature at least feel warmer than before.

Djupa spår i snön...

My plan the next morning was to eat some crispbread with butter and some water that I had left so at least I got two glasses of water that morning. I knew there was a cabin around 8 km up north så I planned on going there to boil water and sleep there. The day after I planned to go to the Finnish cabins. But I knew there was going to be hard and one part with deep snow which means 1 day trip can easily become 2 days… So I had a plan I thought would work but on my way I was lucky enough to meet a saami on a scooter. He had a cabin close by where he drives me and there he had food, water and a warm cabin. I will write more about him and the other saamis in another blogpost.

They tried to help me to fix my portable kitchen but without success. We got it running but the pressure was poor so I felt I couldn´t trust it to work.. So then I decided to stay with them two nights, the first night I´ve already stayed. And now I’ll go out with them when they are checking their reindeer and probably after that when they go fishing.

Later they’ll drive me a part so I get up to a scooter-trail towards Kilpisjärvi. From there I guess it will take me 2-3 days to get to Kilpis and if some more trouble with my kitchen or other things hits along the way I am closer to where I can get help. The reason I stayed one extra night with the saami people is because I’m going to meet a guy I Kilpisjärvi who´s going to go through Dividalen and over to Abisko together with me. It will be a really tough and rough part of the trip with really hilly terrain but it´s supposed to be really beautiful.

I´ve already understood that I wont make it all the way down to Sälen (Sweden) in time as I planned first. So instead of being negative even if I might be out until the end of April I just try to move forward as I can. I will change my route a bit and go through Dividalen which might take a little longer but people say it´s really beautiful so I think it´s worth it. Biggest part of my adventure more than to reach Sälen (which was my goal in the beginning before all trouble and delays etc.) was also to spend 2-2,5 month out on my skis when I started from Nordkapp. If I´m out until the end of April at least I´ve achieved that. First of all I started this adventure much later than I planned due to delayed equipment and that was really nothing I could do something about.

If there one big thing I´ve learnt so far on this journey is to always STAY POSITIVE and think positive thoughts. A bad situation doesn´t automatically get better just because you get angry or think negative thoughts about it. So for example when I sat there for 4 hours and froze while I tried to fix my kitchen (didn´t want to give up…) and I was really longing for hot food – I wasn´t angry, frustrated or upset one minute of that time! I just thought that after a while I had to go to bed and figure out a solution in the morning. The same as when I had to walk in that deep snow from Kautokeino to here. It was horrible!! But I kept calm and had my temper on top the whole time. I moved slowly forward, the view was AMAZING and I just thought that as long as I go forward I will reach Kilpisjärvi one day. Maybe it would take one day longer or so but I always stayed positive! What does a day or two extra matter? My legs got some work in that deep snow but I went along and kept singing for myself.

Regards from Gina"

A BIG THANK YOU TO ALL MY SPONSORS HELPING ME PURSUE THIS ADVENTURE! THANK YOU!

SVENSK VERSION:

Hej,

Nu är jag 5 km ifrån Finska gränsen. Jag har gått ifrån Kautokeino mestadels i djup snö med pulkan. När jag säger gick så var det som att promenera med skidorna för jag sjönk ner så djupt i snön. Det var RIKTIGT TUNGT, men jag tänkte positivt, framåt kommer jag men det går sakta. 5 km ifrån Finska gränsen gick mitt kök sönder. Lädret som är på pumpen var problemet så jag fick inget tryck när jag pumpade. Utan kök kan jag varken få vatten eller varm mat så det är super viktigt. Jag visste ju vad som var problemet och jag satt upp till midnatt och försökte ordna det men hade inget som verkade funka. Det var minus 18 inne i tältet hos mig och jag hade inte fått i mig någon varm middag eller något varmt att dricka. Så jag var väldigt kall om fötterna och började känna att hela jag börjar bli kall så till slut bestämde jag mig för att sova och komma på en lösning imorgon. Det tog ett bra tag att få upp värmen i sovsäcken om fötterna. Men när jag vaknade nästa dag var det mycket varmare både i tältet och ute. Under natten var det en del vind också men den hade lugnat ner sig.

Min plan på morgonen var att äta lite knäckebröd med smör och jag hade lite vatten kvar så fick i mig två glas och sen visste jag att det fanns en stuga 8 km norr så jag tänkte ta mig dit. Koka vatten och sova där för att dagen därpå försöka ta mig mot dom finska stugorna. Men det skulle vara ett stycke och i djup snö blir 1 dagar snabb 2 dagar. Så jag hade en plan och kände att det skulle funka men då möter jag en samer på skoter och han har stuga inärheten och kör mig dit. Där fanns det mat, värme och vatten. Jag ska berätta mer om mötet med Samerna i ett annat inlägg.

Men här försökte dom ordna köket men utan resultat. Vi fick igång det men trycket var dåligt så vågar inte lita på att det ska hålla. Så planen nu är att sova här 2 nätter. Sovit en natt redan. Och ska med dom ut och kolla renarna idag och eventuellt fiska.

Sen kommer dom köra mig ett litet stycke så jag kommer upp på en skoter led mot Kilpisjärvi. Borde ta mig 2-3 dagar att skida till Kilpis därifrån och om något krånglar med köket så är jag nära hjälp. Anledningen att jag valt en extra natt här är pga utav att jag ska möta en kille i Kilpisjärvi som ska göra Dividalen över till Abisko med mig. Det kommer bli en till ruff etapp med mycket kuperad terräng men det ska vara otroligt vackert.

Jag har redan förstått att jag inte kommer hinna hela vägen ner till Sälen. Så istället för att bli negativ om det så vill jag vara ute till slutet utav April och röra mig framåt så mycket jag kan men ändrar nu rutten och går via Dividalen som säkerligen tar lite längre tid än att gå på svenska sidan. Men området ska vara otroligt vackert så det känns bra ändå. Största delen utav äventyret mer än att nå Sälen var att spendera ca 2-2,5 månad ute på skidorna ifrån Nordkapp och om jag kör på till slutet av April har jag iaf uppnått det. Jag på började äventyret mycket senare än tänkt pga utav försenad utrustning och det är inte så mycket man kan göra åt saken.

Jag har lärt mig en till sak via detta och det är att alltid tänka positivt. En dålig situation blir ju inte bättre om man blir arg eller tänker negativt över det. Så te x när jag satt där och frös med ett söndrigt kök jag försökte ordna i 4 timmar (jag ville inte ge upp…) och var sugen på varm mat så var jag inte arg, frustrerad eller upprörd en enda gång. Jag tänkte tillslut att jag får lägga mig nu och tänka på en ny lösning inför imorgon. Likaså var det att ta sig ifrån Kautokeino hit. Det var hemskt att gå i all djup snö men mitt humör var på topp hela tiden. Jag rörde mig ju framåt, utsikterna var otroliga, och jag tänkte så länge jag rör mig framåt så kommer jag rill Kilpisjärvi tillslut. Men det kanske tar någon dag extra. Men vad spelar det för roll liksom. Benen fick jobba lite extra i all snö medan jag gick och småsjöng för mig själv.

Ta hand om er! /Gina

TUSEN TACK TILL MINA SPONSORER SOM HJÄLPER MIG FULLFÖLJA DET HÄR ÄVENTYRET! TACK!!!

502 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page